Top
  >  Regulamin

Regulamin sklepu internetowego SKLEP Z PIĘKNEGO ŚWIATA

§ 1

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Spółka Z O.O. pod firmą: 314 Rebels sp. z o.o., z siedzibą przy: Andersa 29/246; 00-159 Warszawa, NIP: 5252968956, REGON: 526137401.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym alepieknyswiat.pl/sklep.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 11. Serwis – blog znajdujący się pod adresem alepieknyswiat.pl

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem alepieknyswiat.pl/sklep jest Spółka Z O.O. pod firmą: 314 Rebels sp. z o.o., z siedzibą przy: Andersa 29/246; 00-159 Warszawa, NIP: 5252968956, REGON: 526137401
 3. Adres firmy stanowi również adres do składania reklamacji.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Andersa 29/246
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: dolorez.florez@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48602643456
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 87 1140 2105 0000 4891 4900 1001.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową Chrome, Safari, Explorer lub FireFox.

  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  c. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu lub e-mailem: dolorez.florez@gmail.com
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Klient otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną, że Sklep otrzymał zamówienie.
 5. Oferty alepieknyswiat.pl/sklep kierowane są do osób pełnoletnich, posiadających zdolność do czynności prawnych.
 6. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie zasady realizacji i parametry usługi – ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE nie podlegają prawu odstąpienia od umowy.
 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są następnego dnia roboczego.
 8. Sklep nie wysyła zamówionych towarów za „pobraniem”, przyjmujemy zapłatę za towary tylko i wyłącznie przelewem bankowym na konto Sprzedawcy.

§ 7

Płatności\

 1. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 2. Płatności elektroniczne
 3. Płatność kartą płatniczą.
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 2. Nr konta dla przelewów w PLN: zawsze jest zawarty w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienie.
 3. Dane do przelewu na polskie konto bankowe:Odbiorca: 314 Rebels sp. z o.o.
  Numer rachunku: 87 1140 2105 0000 4891 4900 1001
  Tytuł przelewu: numer zamówienia
  Zamawiający: Imię i nazwisko
  Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

§ 8

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy (po wcześniejszej przedpłacie na konto – nie przyjmujemy płatności gotówkowych).
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Zamówiony towar dostarczany jest na podany przez klienta adres.
 4. Dostawa towarów następuje w terminie od 1 do 14 dni roboczych, od momentu odnotowania przez nas Państwa płatności za zamówienie. Przesyłki zawierające indywidualne zamówienia realizowane są od 1 do 30 dni roboczych, jeżeli nie zostanie ustalony indywidualnie inny termin dostawy.
 5. Sklep zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru, powstałe podczas transportu z winy firmy wysyłkowej. Zawartość paczki zaleca się sprawdzić w obecności kuriera lub listonosza. W razie ewentualnego uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości paczki z zamówieniem, zaleca się by spisać protokół. W innym przypadku gwarancja nie będzie przez Sklep uwzględniona.

§ 9

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. Zdjęcia oferowanych Towarów, a w szczególności kolory mogą trochę odbiegać od rzeczywistego wyglądu. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Towaru.
 5. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, (kolory, faktury, rysunki…) mogą wynikać z ręcznej obróbki plastycznej i nie mogą być podstawą do reklamacji Towaru – zastrzegamy, że w wyrobach Handmade jest to efekt zamierzony. Każda dekoracja poddawana ręcznym zdobieniom ma mieć charakter indywidualny. Klient przyjmując warunki regulaminu godzi się i akceptuje ten fakt.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów z dnia 2 marca 2000 r. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

 4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy, Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę. Klient nie jest obciążany kosztami zwrotu płatności.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu pieniędzy, aż do momentu otrzymania towaru od klienta.

 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, a więc w naszym sklepie w przypadku:
  – świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobną. Prawo zwrotu Towaru nie dotyczy towarów, które zostały przygotowane na specjalne zamówienie klienta- ZAMÓWIEŃ INDYWIDUALNYCH

 7. Formularz odstąpienia od umowy dołączony jest do strony Reklamacje i zwroty w wersji pdf. Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres: 314 Rebels sp. z o.o., ul. Andersa 29/246, 00-159 Warszawa lub na e-mail: dolorez.florez@gmail.com

§11

Gwarancja

 1. We wszystkich przypadkach wad towaru, w trakcie okresu gwarancji mają zastosowanie – po spełnieniu prawnie określonych wymagań – wszelkie ustawowe roszczenia dotyczące zwrotu, reklamacji, naprawy i wymiany towaru w całości lub części. W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji. Formularz Reklamacji Towaru dostępny jest na stronie Reklamacje i Zwroty.

 2. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 3. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, (kolory, faktury, rysunki, żłobienia…) wynikające z ręcznej obróbki dekoracji nie mogą być podstawą do reklamacji towaru – zastrzegamy, że w wyrobach Handmade jest to efekt zamierzony. Klient przyjmując warunki regulaminu godzi się i akceptuje ten fakt.

  §12

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych.

 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§10 Własność intelektualna\

 1. Wszystkie nasze produkty są chronione prawami autorskimi.

 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§8 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

 2. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

 4. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

§13

Używanie Cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które za pośrednictwem przeglądarki, są przez nasz Serwis przekazywane i zapisywane do pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, tabletu). Większość procesów handlu e-commerce byłaby bez tej techniki niemożliwa do realizacji. Dzięki temu, system zapamiętuje min. zawartość koszyka w trakcie zakupów, zapamiętywane są wyniki wyszukiwania. Trwałe pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Imię, nazwisko, e-mail, IP nie są za ich pośrednictwem zapisywane. Cookies nie służą do tworzenia indywidualnego profilu aktywności klienta. W każdym momencie mogą Państwo dezaktywować zapisywanie plików cookies przy pomocy ustawień swojej przeglądarki. W każdym momencie można także usunąć pliki cookies z twardego dysku urządzenia.

§14

Regulacje końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem zawartych umów kupna – sprzedaży między Sklepem a klientami będą rozstrzygane, w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.ghfjg

 2. Jeśli polubowne rozwiązanie będzie niemożliwe, wszelkie spory rozstrzygane będą poprzez Sąd odpowiedni dla siedziby właściciela Sklepu.

§12

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana/Firmy danych osobowych jest Spółka Z O.O. pod firmą: 314 Rebels sp. z o.o., z siedzibą przy: Andersa 29/246; 00-159 Warszawa, NIP: 5252968956, REGON: 526137401 reprezentowana przez Dorotę Bronikowską, adres e-mail: dolorez.florez@gmail.com

 2. Pani/Pana/Firmy dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 3. Dane będą przetwarzane w celu przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy zawartej przez Państwa z Administratorem, dochodzenia należności, marketingu i promocji usług świadczonych przez Administratora.

 4. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w lub bezpośrednio współpracujące (biuro księgowe, administrator platformy internetowej) i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 5. Dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.

 6. Dane będą przetwarzane od momentu wyrażenia zgody przez cały okres korzystania z usług Ale Piękny Świat Dorota Bronikowska, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ew. roszczeń oraz prawo podatkowe, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

 7. Informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące prawa: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. W przypadku stwierdzenia, że Pani / Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możliwe jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 9. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Panu danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie powoduje brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.